Er hebben veranderderingen plaatsgevonden in de vergoedingen voor voetzorg (pedicure) voor diabetes patiënten. Vanaf 1 januari 2015 wordt gewerkt met zorgprofielen, die door de huisarts of praktijkondersteuner opgesteld worden. Met dit zorgprofiel wordt u doorverwezen naar een podotherapeut die een behandelplan opsteld. Aan de hand van dit behandelplan wordt gekeken welke behandelingen de medisch pedicure uitvoert en welke de podotherapeut. Vergoeding van de behandelingen zijn afhankelijk van het zorgprofiel. Het is hierbij belangrijk een podotherapeut te zoeken waar de pedicure een contract mee heeft.

Clienten met reumatoïde artritis veranderd er in 2018 niets en blijft vergoeding nog mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.